• ROHANGAN

 • ARSIP SERATAN

 • Pangjajap Edisi Desember

   URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

   Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

REDAKSI BD

Bina Da'wah2

Pamedal:
Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
Provinsi Jawa Barat.
Medal:
Sasasih sakali.
STT: No. 734/SK/DitjenPPG/STT/1980.

Panaratas
KH. M. Rusyad Nurdin (Alm)
Yaya Hidayat (Alm)
Penanggung Jawab
Ketua Dewan Da’wah Provinsi Jawa Barat
Dewan Redaksi
Prof. Dr. H. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
KH. Athian ‘Aly Muhammad Dai, MA.
Prof. DR. KH. Miftah Faridl
KH. E. Bahrul Hayat, MA.
H. M. Daud Gunawan, SE.
Drs. H. Agus Halimi, M.Ag.
Drs. H. Muhsin M. K., MSc.
Drs. Agus Ishaq
Drs. H. Uu. Suhendar, M.Ag
Iman Setiawan Latief, SHI.
Asep Syamsul M. Romli, S.IP.
Drs. H. Deni Nurdyana, H. M.Si.
Drs. Kuswari Miharja
Pamingpin Umum
H. Hadiyanto Abdul Rachiem
Pamingpin Usaha
H. Syarif Amin |  Drs. Ade Tadjudin Nawawi
Pamingpin Rédaksi : Muchsin al-Fikri, S. Sos.
Sekretaris Rédaksi :  Alma’ Muhsin El-Harits
Keuangan :  Ade Fadlullah Rusyad, ST
Editor :  Wahyudin, S.Pd.
Lay Out & BD Online : Amri Sobri (amresobri@yahoo.com)
Khottot :  Asep Saepudin
Sirkulasi/Distribusi : Alit Supriana
Reporter :    Wahyudin, S.Pd. (kiudin_bd@yahoo.com)
Alma’ Muhsin El-Harits
Reporter: Arif Munandar Riswanto, Lc,
Dani Kamal Bahtiar, S.Ag, Agung A. Subhan, S.Sos.I, Yusuf Tajri, S. Ag, Muhdan Firdaus Salam

Alamat Rédaksi: Jln. Pungkur No. 151 Bandung 40251 Tlp./Fax. (022) 4235406.
E-Mail: bina_dakwah@yahoo.com.
Rékening Bank:
BRI Cab. ITC Kbn. Kelapa
No. 1347-01-000971-50-9
a/n Fadlullah Rusyad, ST

14 Responses

 1. Assalaamu ‘alaikum wr. Wb.
  Sateuacanna ngadugikeun pamaksadan, sim kuring nepangkeun diri. Nami Iin Sain Abdullah (Kang Iin) urang Badung asli, mung ayeuna nuju ngumbara di Mataram, Lombok, NTB.

  Sim kuring ngaraos kataji saparantos buka internet, nyondong media da’wah nganggo basa Sunda –www.binadakwah.blogspot.com. Asa nyeblak hate sim kuring, emut ka waktos-waktos kapungkur, nalika sim kuring nuju alit. Mung ti ngawitan taun 1990 sim kuring ngumbara ka Jakarta teras taun 1998 ngaluluas diri ngumbara ka tempat nu langkung tebih ti baraya jauh ti dulur-dulur nyaeta di Mataram-Lombok.

  Pami aya pituah-pituah anu sanesna ngenaan ajaran Islam dina basa Sunda, mugia tiasa dikintun kanu alamat imel ieu.

  Alhamdulillah sim kuring teh aktif di Yayasan Muslim anu aya di Lombok sareng Sumbawa. Kanggo ngisi kajian-kajian kaagamaan di dieu, sim kuring sok ngulem para ustadz nusantara.

  Salajengna, sim kuring ngamaksad bade ngulem pak KH. Miftah Faridl kanggo acara nyambut Ramadhan atanapi dina sasih Ramadhan. Kinten-kinten Pak Kyai aya waktos pami di ulem kadieu?

  Rupina sakieu heula perkenalan ti sim kuring, hapunten pami tea mah bahasana kirang upami, maklum……tos 17 belas taunan ngantunkeun kota Bandung. Diantos pisan waleranna. Hatur nuhun

 2. Asalamualaikum wr.wb.
  Sebelumnya semoga kita selalu ada dalam limpahan rahmat-Nya dan magfiroh-Nya, Amin.

  Saya adalah mahasiswa Fak.Ushuluddin Cairo University Mesir tingkat II. Saat ini saya sedang memperdalam penetahuan khususnya dalam berbicara, berkomunikasi bahasa Sunda yang sesuai dengan aturan bahasa Sunda, karena ketika saya pulang ke Indonesia nanti masyarakat yang akan saya hadapi kebanyakan adalah orang Sunda.

  Untuk itu, saya memohon keikhlasannya dan kesediaannya kepada staf redaksi majalah BINA DA’WAH agar menambah lagi rubrik yang ada dalam list atau dalam Blogspot Majalah Bina Dakwah ini (www.binadakwah.blogspot.com), khususnya rubrik MIMBAR (KHUTBAH JUMAT).

  Besar harapan saya agar permohonan saya di kabulkan,
  terimakasih atas perhatiannya, semoga mendapatkan balasan dari-Nya.
  Wasalamu ‘alaikum Wr. Wb.

 3. Alhamdulillah, BD tiasa silaturahmi ka NTB, malihan ka Mesir, tur ka nu aya di mana bae di sakuliah dunya tangtosna, barokah tina ayana Majalah Bina Da’wah Edisi Online. Hatur nuhun Kang Iin sareng Kang Asep, kana perhatosan katut pangrojongna, insya Allah diperhatoskeun ku redaksi. Tah… barokahna silaturahmi ti Kang Iin oge Kang Asep, BD Edisi Online tos dirobih tur ngalih alamatna, nyaeta ka http://www.binadakwah.wordpress.com ieu. Perkawis ulemen ka Pak Miftah, insya Allah didugikeun ka anjeuna. No Tlp Pak Kyai parantos didugikeun ngalangkungan imel Kang Iin… Hatur Nuhun

 4. Nyuhunkeun pangrojong utamana ti urang Sunda di mana bae ayana. Hatur Nuhun….!

 5. Kang Iin NTB: “Alhamdulillah……..tiasa nyambung sareng baraya di lembur, kalintang bingahna manah sim kuring.
  Hatur nuhun kana info telephone Pak kyai Miftah.
  Insya Alloh, pami kapercanten mah, kaleresan di NTB teh seueur urang Sunda, malihan mah aya paguyubannana.
  Cobian kintun sababaraha eksemplar heula ka alamat sim kuring…”

  Redaksi: Alhamdulillah, mangga Kang, insya Allah enggal dikintun, salam baktos ka sadayana, utamana urang Sunda nu aya di NTB.*

 6. Assalamu’alaikum 🙂
  wilujeung nepangkeun sareung simkuring ti palih kidul, ngiring bingah w ah kana bumi anyarna hehe, kamari teh ngahaja namu kana bumi kapungkur anu dina blogspot euleuh aripekteh parantos hijrahnya :D.

  simkuring nyuhungkeun widi kanggo masang link panumbuna dina blog simkuring nu butut :D.

  Nuhun ah , wasallam

  (*) Wa’alaikum salam… Mangga, haturnuhun neng liez…

 7. Alhamdulillah, nembe tiasa ngabuka web bd.

 8. Assalamua’laikum
  kumaha para rengrengan punggawa BD,mugia sarehat.aya dina ginanjar kawilujeungan…Amiin.salam kasadayana.

  kang Romel teu di Era deui geuning ayeunamah.nyungkun widi kanggo panumbu link di blog abi,,hatur nuhun.
  waa’laikumsalam

  (*) Alhamdulillah… Nuhun. Leres, abdi henteu ngeusi deui di era, cenah mah “laisa minna”, benten aliran pulitik. Ayeuna mah ngadamel blog, http://www.romeltea.wordpress.com, sareng ngisi di matapenadunia.com, nuhun…

 9. Bismillahirrahmanirrahim.

  Wilujeng tepang deui

  kang, mudah-mudahan aya dina kawilujengan. Amien.

  Punten yeuh blogna di link dina http://www.pemudabandung.co.cc

  Ieu mah biasa… kabagean bagian Publikasi di Pimpinan Daerah Pemuda Persis Kab. Bandung…

 10. Kang, tiasa ngintun seratan kana e-mail?
  nu ieu sanes:bina_dakwah@yahoo.com ?

  (*) Muhun, eta emailna, mangga diantos….

 11. Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh…
  Sateuacanna ngadugikeun pamaksadan, sim kuring nepangkeun diri. Nami Iid Supriatna asli Garut, mung ayeuna nuju ngumbara sareng milari Ilmu Samentara dinagri Jiran Kualalumpur.
  Bingah kacida tiasa ngalangkungan web Bina Dakwah, tapi simkuring gaduh kahoyong, manawi tiasa kirim teks Khutbah Idul Fitri, jalaran tiap taun simkuring (punten sanes agul ku payung butut) uih ka iampung halaman di dataran Garut selatan sok janten Khatib Idul Fitri…termasuk dina taun anu ayeuna tos diagendakeun.
  tapi dugi ka ayeuna teuacan ngadamel konsep, beuki lami di nagri orang lambat laun konsep Basa sunda lengah sabab teuaya partner ….
  pamugi tiasa …..
  Hatur nuhun
  Assalamu’alaikum Wr.Wb.
  idsupriat@yahoo.co.id

 12. Kuring jauh ti tatar Sunda, tapi miharep langganan Bina Da’wah. Kumaha carana?. Baheula kinten tahun 1999-2001 nalika kuring di Tasikmalaya mah, kana eta majalah teh tara pisah kakantun. Utamina sim kuring teh sok maos ngeunaan kristenisasi, kasasaran, jeung pulitik.

 13. bismillahirrahmanirrahim…..
  trak trek trok…nenggeulan tuts kibor. saba’da ngumbara sataun di ranah Malin Kundang, aya kasono nu ngamurbawisesa ka sarakan. ras kana aosan kalandep pun bapa, trak trok trek…neunggeulan deui. breh….waah kolebat…baranyay, REKAMAN, ust. Entang Mukhtar almarhum….reugreug. geuning dakwah Islam teh beuki nguniang, ngalaga. Mugia tetep ngengkreng, taya gedag kaanginan….allohummaghfirlahuma….

 14. Alhamdulillah…. mari kita bangun ukhuwah islamiyah, jalin tali silaturrohim tuk Islam sebagai Rahmatan LIl ‘Alamin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: