• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

Laput BD Maret 2012 : “Makar Kaom Kuffar, TI GERAKAN DERADIKALISASI NEPIKA NGABUBARKEUN FPI”

GOLONGAN lantardho(Yahudi jeung Nashroni) moal eureun merangan ummat Islam satungtung ummat Islam encan serah-bongkokan pikeun nuturkeun agama maranéhna. Sagala cara pasti dilakonan boh ngaliwatan cara anu nyamuni atawa ku gerakan anu terang-terangan, kaasup ku cara ngadu-domba ummat Islam. Éta pisan anu dilakukeun ku Amérika kafir jeung konco-koncona ngaliwatan gerakan nu disebut ‘Deradikalisasi Islam’. Ieu gerakan téh kacida bahayana pikeun ummat Islam sabab bakal ngondang perpecahan di internal ummat Islam. Ieu gerakan téh bahrutengna dikocorkeun ti pihak asing jeung APBN. Maranéhna ngupayakeun sangkan ummat Islam sasar dina ngama’naan jihad, khilafah, thogut jeung réa-réa deui.

Salian ti ngalakukeun Gerakan Deradikalisasi Islam, golongan lanthardo anu ngagunakeun LSM jeung Ormas pro Barat ogé ngarorojok pikeun ngabubarkeun Ormas Islam nu dianggap radikal kayaning Front Pembela Islam (FPI), JAT jeung réa-réa deui. BACA SAMBUNGANNANA !

Advertisements

One Response

  1. sae pisan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: