• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

MÉDIA ISLAM VÉRSUS MÉDIA SÉKULÉR

SING saha nu ngawasa média informasi nya bakal ngawasa alam dunya. Éta adagium téh karasa pisan benerna dina jaman kiwari mah. Asup kana abad informasi jeung komunikasi, kahirupan jalma jeung opini sarta sikep kana hiji kajadian kacida pisan ditangtukeun ku pangawasaan média massa, ti mimiti televisi, radio, koran, majalah nepika buletin.

Rék diaku atawa henteu, kanyataanana kiwari média massa boh tingkat internasional, nasional atawa régional mayoritasna didominasi ku média sékulér. Bari media Islam mah masih kénéh pabeulit ngurus diri pribadi.

Pikeun ngaronjatkeun kualitas média Islam jeung ngaraketkeun gawé-bareng diantara jurnalis muslim sa-alam dunya, nya Liga Muslim Dunia ngayakeun hiji gempungan nu disebut KMII-2.

Sanggeus ngadagoan 31 taun lilana, média-média Islam sa-alam dunya kakara bisa kumpul deui dina hiji gempungan nu disebut Konferénsi Média Islam Internasional ka-2 nu dilaksanakeun di Hotél Sultan Jakarta, 12-16 Desémber 2011. Konferénsi nu kahiji dilaksanakeun di Jakarta ogé dina taun 1980. Jejer nu diangkat nyaéta “New Media: Challenges and Responsibilities”.

Ieu gempungan téh hasil gawé bareng Robithoh Alam Islamy (Liga Muslim Dunia) jeung Kementrian Agama RI. Indonésia dipilih jadi pribumi ieu kagiatan kusabab Indonésia mangrupakeun anggota OKI nu boga pangalaman panjang dina démokratisasi média massa.

Ieu Konferénsi dibuka ku Wakil Présidén RI, Boediono. Wapres ngabagéakeun kalawan positif kana hadirna jaringan média sosial di Indonésia nu méré kontribusi positif pikeun kamekaran démokrasi di Indonésia. “Ngaliwatan wangkongan dina média sosial, ayeuna beuki loba masarakat urang nu boga peran aktif dina ngalawan korupsi, meredih diajegkeunna hukum, réformasi birokrasi jeung tata-kelola pamaréntahan anu beresih. Di tingkat masarakat, jaringan média sosial geus mantuan numuwuhkeun kagiatan ékonomi di lével mikro kawas bisnis online, kagiatan amal ogé beuki babari”……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: