• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

MANAN LÉWÉH MENDING WALÉH

KAWAS nu geus disétting ti anggangna, saminggu saméméh pangsiun, KPK pingpinan Busyro Muqoddas saolah-olah meunang kado istiméwa mangrupa kacerekna buron korupsi kelas kakap, Nunun Nurbaéti, tersangka mahkota kasus suap chék pelawat 24 Milyar dina pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom. Nunun dicerek ku Royal Police Thailand poé Rebo, 7 Desémber 2011 tur dibawa ka lemah cai dina poé Saptu, 10 Desémber 2011. Méh ampir sataun leuwih ieu pamajikan Adang Darojatun téh apruk-aprukan kabur ka sababaraha nagara. Ceuk Busyro, KPK teu bisa néwak Nunun gagancangan téh kusabab manéhna dibacking ku hiji kakuatan anu rongkah.

Saliwat mah kekecapan Busyro téh meni siga nu heueuh, tapi upama ditalungtik mah asa teu asup akal. Sabab nagara urang téh geus ngagabung kana United Nations Global Compact (UNGC) 1999 nu didéklarasikan ku Sekretaris Jénderal PBB Kofi Annan (Heslin & Ochoa, 2008), nu prinsip ka-10 nandeskeun komitmen merangan korupsi bari teu diwilah-wilah. Nu puguh mah ieu sandiwara wungkul sangkan KPK boga peunteun nalika lungsur.

Saméméh Nunun kacerek, geus loba Anggota DPR nu dibui alatan narima sogok chék nu dibagikeun ku Nunun. Tapi anéh ari nu méréna can kénéh diprosés, malahan mah publik geus ampir pegat pangharepan, naha bakal kaungkab atawa moal sumber atawa asal muasalna éta duit jeung naon motivasina.

Ayeuna Nunun téh keur aya dina posisi anu sarwa salah lir ngadahar buah simalakama. Dina babasan Sunda aya hiji istilah nu disebut  ‘Manan Léwéh Mending Waléh’ nu hartina tinimbang susah sorangan mending nyaritta satarabasna. Upama Nunun henteu nyarita satarabasna ngeunaan naon anu dipikanyaho ku dirina, nya geus pasti ngan dirina wungkul nu bakal nanggung résiko tina ieu kasus sogok téh. Lian ti kudu nandangan eungapna tempat pangbérokan ogé kahormatan jeung ngaran nu geus sakitu lilana diwangun bakal ancur. Bari jalma nu diuntungkeun tur dipeupeujeuhkeunana nyaéta Miranda Gultom masih kénéh bisa ucang anggé bébas kaditu-kadieu.

Nyakitu deui Tomy Winata salaku pemilik Bank Arta Graha nu nerbitkeun éta chék can kapaluruh naon niat tur motivasina ngagolontorkeun duit 24 Milyar ka Anggota DPR. Aya “deal” naon antara manéhna jeung Miranda Gultom.

Ngan saméméh KPK bisa mekarkeun ieu kasus kamamana, Ibu Nunun kaburu gering sabab stress kudu nyanghareupan mesin ketik penyidik KPK nu geus nyiapkeun puluhan malah ratusan pertanyaan nu baris di-BAP keur bahan persidangan.

Ngan biasana ari geus kasedekeun mah hiji jalma téh sok ruwal rawél metot ka nu séjénna. Embung dikorbankeun sosoranganan, kawas Nazaruddin nu kiwari nyéréd ka Anas Urbaningrum, Anggelina Sondakh jeung Andi Malarangeng.

Kusabab kitu urang sarankeun ka ibu Nunun Manan Léwéh mah Mending Waléh, batan jadi korban sorangan nya mending nyarita saujratna. Sangkan aya batur ngawangkong dina pangbérokan. Cag! *** (MAF)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: