• ROHANGAN

 • ARSIP SERATAN

 • Pangjajap Edisi Desember

   URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

   Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

QURBAN : Meuncit Syirik, Nanjeurkeun Tauhid

DINA unggal bulan Dzulhijjah sakumna ummat Islam ngagungkeun idul Adha atawa sok disebut lebaran haji ogé sok disebut poéan udhiyyah, sabab dina poé éta sakabéh ummat Islam anu boga kamampuhan diwajibkeun meuncit qurban.

Unggal taun loba pisan jumlahna kaum muslimin anu ngalaksanakeun ibadah qurban, tapi kualitas kaimanan jeung katauhidanana perlu dipertanyakeun; naha beuki ngaronjat, angger atawa malah beuki nyirorot. Ieu pertanyaan kudu diajengkeun minangka bahan réfléksi kana ibadah nu sacara rutin ku urang dilaksanakeun. Teu béda jeung pasualan ibadah haji. Unggal taun ratusan rébu jamaah aleut-aleutan ‘ziarah’ ka tanah Mekkah bari tingkat kamaksiatan beuki meuweuh jeung masalah ahlak beuki nyirorot. Naha éta ibadah haji jeung qurban téh henteu mampuh méré warna kana kahirupan sapopoé maranéhna atawa mangaruhan kana tingkat kaimanan jeung katauhidanana? Wallohu alam. Ngan tangtuna ieu kudu jadi bahan introspéksi pikeun urang saréréa.

Ibadah haji jeung Qurban ngarupakeun ritual kaagamaan anu diwariskeun ku nabiyullah Ibrahim AS. Inyana dipikawanoh minangka bapa monotéisme atawa bapana ajaran Tauhid, sabab tina sajumlah kajadian anu tumiba ka nabi Ibrohim, kabéhanana pikeun nguatan kayakinanana.

Ibadah haji jeung Qurban sakuduna bisa ngancurkeun sipat syirik anu nyaliara dina diri ogé ngameunangkeun ajaran tauhid dina kahirupan.
Salengkepna aos di BD edisi NOPEMBER 2011 – Info langganan 085220570547 (ust. ALit Supriana)

Advertisements

One Response

 1. Assalamu’alaikum, cik, abdi tumaros, manawi hargina sabaraha, per eksemplarna, margi upami kedah berlangganan sataun mah abot kanggo jalmi alit tapi haus pangaweruh model abi mah

  hatur nuhun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: