• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

Prof. DR. KH. Miftah Faridl : ‘TEU KABÉH ANU MULANG TI TANAH SUCI AHLAKNA HADÉ’

HAJI salian ti ngarupakeun rukun Islam kalima ogé ngarupakeun muktamarna ummat Islam ti sakuliah dunya. Maranéhna jadi tamu-tamu Allóh di Baitullóh. Geus sawadina jalma-jalma anu nohonan panggero Allóh, ku ngalaksanakeun ibadah haji téh, ngarupakeun jalma-jalma pinilih anu disuguhan jeung di mulyakeun di imah Allóh SWT. Sakuduna mah nalika mulang téh maranéhna bisa jadi ragi pikeun pangwangunan karakter bangsa, tuladan jeung eunteung anu hadé pikeun masarakat.

Urang jujur baé nyebutkeun, teu kabéh anu mulang ti Tanah Suci ahlakna hadé, pinuji. Malah di ditu di dieu urang nyakséni loba jalma-jalma anu geus nyumponan ibadah haji, masih kabaud kana korup jeung laku lampah goréng séjénna. Geus tangtu ieu téh ngarupakeun tangtangan pikeun sakumna pihak, utamana pikeun para pembingbing haji anu
icikibung ngokolakeun haji jeung umroh. Kumaha ngungkulanana, nepika jalma-jalma anu ngalaksanakeun haji téh lain ukur ngarasakeun ni’matna ritual atawa ibadah wungkul tapi ogé nuturkeun hiji riyadloh atawa palatihan pikeun ngaronjatkeun kualitas kataqwaan jeung kualitas kapadulianana pikeun nanjeurkeun amar ma’ruf nahyi munkar, saperti anu karandapan ku para pajuang bangsa jaman baheula. Para pejuang kamerdékaan téh lolobana alumni-alumni haji. Nepi ka Walanda (VOC) satékah polah ngahalang-halang bangsa urang anu boga karep nedunan panggero Allóh, ibadah haji. Demi maranéhna, kaom penjajah nyaho yén saban jalma anu mulang ti Tanah Suci téh jadi pejuang nasional anu boga sikep jeung pamadegan anu kawilang teuas, maranéhna tarik tur harus bari jadi golongan anu panghareupna dina ngusir kaom penjajah.

Lamun téa mah kiwari tina jumlah 221.000 jama’ah anu ngalaksanakeun ibadah haji, lima puluh persénna jadi pajuang-pajuang pangwangunan, anu bisa ngungkulan kamiskinan, kabodoan jeung kamungkaran anu mahabu di masarakatna, kawilang luar biasana.

Salengkepna aos di BD edisi NOPEMBER 2011 – Info langganan 085220570547 (ust. ALit Supriana)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: