TEMA UTAMA BD EDISI OKTOBER

NYEGAH MAFSADAT KU PERDA SYARI’AT

SANAJAN elat sarta ngarayap tapi nikreuh bari ngeureyeuh. Perda-perda syari’at anu kacida dipikahariwangna ku Amérika jeung bangsa-bangsa Barat kafir tur sékulér kiwari geus aya kurang leuwih 151 perda nu nyebar sanusantara. Salah sahiji wangun “kegundahan” maranéhna, dina laporan husus Majalah TEMPO dibahas bébéakan ngeunaan ieu kamekaran. Maranéhna manghanjakalkeun tumuwuhna perda-perda anu didadasaran tina syari’at Islam.

Sanajan ummat Islam geus gagal majuangkeun Piagam Jakarta dina taun-taun katukang, henteu béakeun akal nya sakabéh da’i terus ngada’wahkeun perkara pentingna masarakat diatur ku palaturan jeung perundang-undangan anu dasarna tina ajaran Islam.

Urang tangtuna ngarasa bungah tur reueus ku beuki nyebarna perda syari’at di sababaraha kota/Kabupatén. Ieu nétélakeun yén masarakat geus mimiti sadar kana pentingna perda syari’at. Sabab syari’at Islam baris ngajanjikeun kaamanan, kama’muran tur karaharjaan. Masarakat geus maharep hiji kondisi sosial kamasarakatan saperti dina jaman Rosululloh SAW. Maranéhna geus bosen tur pegat pangharepan ngarep-ngarep kahadéan tina sistim démokrasi liberal saperti nu kiwari dipintonkeun ku Amérika sarta diékspor ka Indonésia…………………… (sambunganana sumangga diaos dina edisi cetak bln oktober 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s