• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

SALISUNG GARDUH

SALISUNG GARDUH

DINA paribasa Sunda, aya hiji babasan nu disebut salisung garduh nu hartina nyaéta sapongkol atawa sakongkol. Ieu babasan téh pikeun ngagambarkeun hiji gawé bareng pikeun migawé kagoréngan atawa kajahatan.
Dina sajarah nu pangseringna sakongkol migawé kajahatan téh nyaéta pangusaha jeung panguasa. Dina al-Quran Alloh ngaabadikeun lalakon Firaun (panguasa) anu salisung garduh jeung Qorun (pangusaha) dina ngaéksploitasi rahayat bani Israil. Pamustunganana duanana ogé ancur tur paéh dina kahinaan.

Dina jaman orde baru ogé kasaksian ku urang kumaha geugeutna Soeharto minangka panguasa salisung garduh jeung para konglomérat nu kalolobaanna Tionghoa. Salila 32 taun sakongkol dina migawé korupsi, kolusi jeung népotisme, ahirna ragrag kalawan hina.
Dina jaman réformasi, panyakit sakongkol téh lain leungit tapi kalah ka beuki meuweuh tur beuki nyaliara ti pusat nepika daérah. Ku ayana otonomi daérah kiwari meuweuh raja-raja leutik nu resep migawé KKN pikeun nguras duit APBD.
Sakongkol anu panganyarna tur kawilang spéktakulér nyaéta anu dilampahkeun ku Nazaruddin, bendahara manten Partéy Démokrat. Manéhna buron salila tilu bulan ador-adoran ka luar negeri nu ahirna kecerek di Bogolta Columbia. Naon nu dilakukeun ku Nazaruddin teu jauh béda nu kiwari digarap ku para politisi jeung pangusaha boh di pusat atawa daérah. Ngan bédana téh Nazaruddin keur apes katohyan ku aparat penegak hukum (KPK) bari nu séjén mah can kanyahoan.
Nazaruddin salisung garduh jeung Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partéy Démokrat), Angelina Sondakh (anggota Badan Anggaran DPR RI), Mirwan Amir (Ketua Fraksi Démokrat DPR), Andi Malarangeng (Menteri Pemuda Olah raga ti Demokrat) jeung para pangusaha broker proyék-proyék APBN.
Nazaruddin kiwari ngaringkuk di pangbérokan jeung kudu diuk dina korsi sakitan pikeun tanggungjawab kana sagala ambisi kasarakahanna. Kabéh harta beunang ngarampog jeung nyogok téh kiwari teu bisa durasakeun tapi malah jadi pangbeubeurat pikeun dipertanggungjawabkeun.
Nazaruddin mimitina didakwa kasus suap proyék pembangunan wisma atlet Sea Games di Palémbang nu ajénna Rp.191 Milyar, terus timbul deui kateuparokan proyék Stadion Hambalang di Sentul Bogor nu nilaina Rp. 1,52 Trilyun nu disebut-sebut sawaréhna duit hasil sogokna dikocorkeun kana Kongrés Partéy Démokrat pikeun ngaloloskeun Anas jadi Ketua Partéy Démokrat di Bandung. Can bérés kasus nu hiji geus pucunghul deui skandal salisung garduh Nazaruddin jeung pangusaha nyaéta proyék pabrik vaksin flu burung nu ajénna Rp.1.3 Trilyun. Dumasar kana dokumén kontrak, nyatana PT Anugrah Nusantara, perusahaan nu diadegkeun ku Nazaruddin, kalawan rerencepan ditetepkeun salaku nu ngalaksanakeun proyék. Ditunjukna perusahaan Nazaruddin kacida anéhna kusabab ieu perusahaan henteu boga pangalaman dina widang farmasi.
Ngaréngsékeun sagunung kasus Nazaruddin sakuduna ogé jadi perhatian pamaréntah. Teu mungkin kabéh ditibankeun ka KPK. Mun bener daria SBY bisa maréntahkeun kajaksaan jeung kapolisian pikeun ngusut kasus-kasus Nazaruddin. Maenya ari néwakan ‘teroris’ meuni haget ari ka koruptor meuni leutik burih. ***

Advertisements

One Response

  1. panujuuu….lah memang kitu kanyataana..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: