• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

AWAS, VIRUS SYI’AH NYALIARA

MAKSUDNA mah hayang meunang rojongan ti ummat Islam nu karéréanana Sunni, urang-urang Syi’ah tipoporosé milampah sagala cara ti mimiti malsukeun fatwa MUI (Fatwa bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M ngeunaan poin-poin perbédaan asasi antara Syiah-Suni) nepika ngabajak ngaran sababaraha ormas Islam (Déwan Masjid Indonésia). Maranéhna hayang diaku tur hayang nyebarkeun aqidah jeung kayakinanana ka ummat Islam. Kadieunakeun kelompok Syiah nu dikokojoan ku IJABI (Ikatan Ahlul Baet Indonésia) terus nyebarkeun paham sasar Syi’ah ka sababaraha generasi muda Islam utamana para mahasiswa nu masih kénéh déét pamahamanana kana Islam. Komo bari dibibita ku kawin kontrak nu dihalakeun ku ajaran Syi’ah.
Baheula mah Dr. Jalaluddin Rakhmat (ketua IJABI) téh teu daék ngaku yén dirina Syi’ah. Ceuk aakuanana mah manéhna téh henteu asup ka salah sahiji madzhab boh Sunni atawa Syi’i. Tapi kadieunakeun mah beuki wani terus terang yén dirina téh salaku kekentong Syi’ah nu dikader ku nagara Iran. Malahan mah geus ratusan mahasiswa nu disakolakeun ka Iran geus baralik deui ka Indonésia pikeun nepakeun virus aqidah Syi’ah.
Sababaraha waktu nu kaliwat kelompok Syi’ah ngadéklarasikeun hiji organisasi anyar nu dingaranan Majelis Ukhuwah Syiah Suni (MUHSIN) salaku wadah pikeun ngawinkeun dua aliran Syi’ah jeung Sunnah. Maranéhna miharep sangkan ajaran-ajaran sasarna bisa katarima ku kaum Sunni…..(Mangga aos terasannana dina edisi Cetak No. 376/Juli 2011, hayu geura ngalanggan…..)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: