Pendéta Amerika Kasieunan!

Ku ASM. Romli

Don’t judge evangelicals by one who made Islam angry. “Ulah meunteun kaom Evangelis (Kristen) ku kalakuan hiji evangelis nu geus ngajadikeun umat Islam ambek!” Kitu judul hiji tulisan di situs The Arizona Republic, AZ Central (28/9), ngeunaan kasus ngaduruk Al-Quran anu digagas ku Pastor Evangelis ti Florida, Amerika, Terry Jones.

“As moderate Muslims should be heard when they explain that jihadists do not represent all of Islam, so thousands of evangelical pastors should be heard saying that Christianity is not about retaliation, book burning or hatred,” ceuk John Dickerson, hiji jalma tukang nulis ogé wartawan anu jadi pastor di Garéja Cornerstone, Prescott, Amérika.

“Sakumaha kaom Muslim moderat kudu didéngé nalika maranéhna nandeskeun yén golongan Jihadis téh henteu ngawakilan sakabéh umat Islam, nya rébuan pastor evangelis ogé kudu didéngé nalika maranéhna nyarita yén umat Kristen lain ngawales, ngaduruk buku (Quran), atawa rujit.”

Dickerson bener. Ulah nyakompét daunkeun Kristen atawa Evangelis jeung kalakuan Jones, saperti ulah disaruakeunana Islam jeung kalakuan sagolongan “teoris” anu ngaku agamana téh Islam atawa maké ngaran Islam dina aksi térorna. Jonés lain perwakilan garéja atawa umat Kristen, pon kitu deui téroris ogé henteu ngagambarkeun Islam jeung kaom Muslim sakabéhna.

Tapi, hé Dickerson! Manéh poho… atawa “peureum hayam”, meungpeun carang. Anu ngajadikan Jones ngaduruk Quran téh justru patojaiyah jeung nu ku manéh ditulis. Jones mah nyakompét daunkeun Islam (Quran) jeung kalakuan téroris! Jones nuduh yén Quran téh ngajarkeun térorisme; Islam ngajarkeun kekerasan. Jones –jeung warga Barat dina umumna—boga “pipikiran nu heureut” nalika nyaruakeun Islam, Quran, jeung téroris.

Balukar tina éta pamikiran nu heureut, pondok léngkah éta, lain saukur Quran diwewejét jeung diduruk, tapi ogé aya panyaram manara masjid di Swiss, larangan jilbab di Prancis, dihahalangna pangwangunan masjid di New York, didurukna masjid di Tennesse, jeung réa-réa deui aksi kajahatan anu motifna téh ceuceub ka Islam (hate crime).

Gening manéh téh kacida pisan boranganna, kami salaku umat Islam nyakompét daunkeun kalakuan Jones jeung Kristen. Manéh meredih ka umat Islam sangkan teu nyakompétdaunkeun kaom Kristen jeung kalakuan Jones anu sakitu ngamusuhna ka Islam. Tapi, manéh henteu adil! “Jama’ah” manéh katut warga Amérika geus lila nyaruakeun, nyakompétdaunkeun, méré cap (stigma), yén Islam jeung kaom Muslim téh sarua jeung téroris. Antukna, jalma-jalma téh réa nu ngamusuh Islam.

Mr. Dickerson! Umat Islam mah bageur, déwasa, cerdas, nalika ngahareupan Terry Jones, Bob Old, Danny Allen, jeung “jama’ah garéja” anu ngawewejét jeung ngaduruk Quran. Kami, umat Islam, henteu males kalakuan maranéh ku cara ngajejewét atawa ngaduruk Injil. Henteu pisan-pisan! Lantaran agama kami, Islam, boga étika. Islam mah ngajarkeun toléransi. Keur maranéh agama maranéh, keur kami ogé agama kami. Pék téh teuing, napsi-napsi baé, ulah silih ganggu!

Mr. Dickerson…! Kuring satuju jeung pamikiran manéh, yén Islam téh ulah disakompét daunkeun jeung teroris. Béjaan tah jama’ah manéh! Kieu versi kami mah: “Don’t judge Islam and Muslims (including Mosque, Quran, Hijab, and Niqab) by one who made people angry!!!”.

Tong meunteun Islam jeung kaum Muslim (kaasup Masjid, Quran, Jilbab, Cadar) ku kalakuan hiji manusa nu ngaku-ngaku agamana Islam anu nyababkeun jalma lian benci! Islam jeung Muslim béda!

Manéh bisa ngamimitian ku ngaganti kecap “Islam” tina judul tulisan manéh ku kecap “Muslim”. Islam is NOT Muslim; Muslim is NOT Islam. Islam is different with Muslim, Mr. Dickerson…! Lantaran manéh ogé ngagunakeun istilah “Islam” keur ngarujuk ka “umat Islam”, disagédéngeun ti éta manéh ogé geus salah paham… salah meunteun Islam!

Anu bener mah lain “Don’t judge evangelicals by one who made Islam angry”, tapi kieu: “Don’t judge evangelicals by one who made Muslim angry”. Tah, kitu…! Wallahu a’lam. (www.romeltea.com).*

Advertisements

One thought on “Pendéta Amerika Kasieunan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s