• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

JUPE, JURIG PESBUK

Romeltea

Ku ASM. Romli

FACEBOOK (pésbuk) mingkin némbongkeun kayahudianna. Kitu réaksi spontan kuring, nalika maca iber aya lomba pikeun ngagambar kartun Nabi Muhammad dina situs Facebook (FB).  Grup FB ”Lomba Ngagambar Nabi Muhammad” tadi ngaranna “Everybody Draw Mohammed Day”.

Kompetisi atawa pertandingan ngagambar karikatur Nabi dina Facebook nu dingaranan “Everybody Draw Mohammad Day”, éta dikekentongan ku kartunis asal Amerika Serikat, Molly Norris. Ti saprak akal bulusna di uar-uar dina rohangan grup Facebook, sahanteuna geus aya 43.000 Facebooker nu jadi anggotana turta mintonkeun rupa-rupa kartun jeung video nu nyacampah jeung ngarurucah Nabi Muhammad Saw.

Kaom Muslim anu ngagunakeun Facebook ogé sarua nyieun group tandingan “Against Everybody Draw Mohammad Day”, pikeun neken Facebook sangkan nutup rohangan group nu dijieun ku si Norris. Golongan Muslim kiwari geus ngumpulkeun pangrojong nu lobana 60.000 anggota. Golongan-golongan leutik séjénna ogé nungtut sangkan ngaboikot Facebook minangka protés kana dipublikasikeunna rohangan “Draw Mohammad Day.”

Facebook dijieun ku hiji Yahudi-Amerika, Mark Zuckerberg, tur dipidangkeun ping 4 Februari 2004. Umat Islam ogé kungsi kekerot nahan amarah sabab FB kungsi nutup sajumlah akun Facebook nu midangkeun warna jihad jeung Islam.  Di antarana mah nyaéta grup Cyber Jihad Community.

FACEBOOK éta aya dina jajaran nu pangpunjulna tina daftar situs nu paling kawéntar di dunya. Data nu dirilis ku Comscore nétélakeun, situs “jejaring sosial” (social networking) ieu ngabetot teu kurang ti 115 yuta manusa nu nga-aksés dina saban bulanna. Malahan, dina bulan Novémber 2008 mah FB geus bisa ngabetot 200 yuta pangunjung antik ti sakuliah dunya.

Anu ngagunakeunna, leuwih ti 70 peresénna mah aya di luar Amérika Serikat. New York Times nyebutkeun Indonésia, Republik Céko, jeung Italia minangka contona. Situs pemeringkat web, Alexa, nempatkeun FB dina posisi nu pangluhurna (anu paling sering diaksés) ku para pangguna internét di Indonésia. Ceuk Alexa, Indonésia mangrupa puseur pangunjung nu panglobana ka-5 pikeun FB saba’da AS, Inggris, Prancis, jeung Italia.

FB bisa mawa mangpaat nu kawilang hadé pikeun digunakeun jadi lahan silaturahim, kaasup néangan babaturan boh nu heubeul atawa nu anyar di sakuliah dunya. Namung, umat Islam ogé kudu ati-ati kana “hidden agenda” (agénda nu nyamuni) tina FB, nyaéta mareuman kréativitas mikir, kréativitas nulis, jeung ngabiasakeun atawa ngabudayakeun “lagho” (heureuy), “lahwun”, narsisme (riya), jeung “la’ibun” (kaulinan).  Muslim nu hadé, saur Nabi Saw mah diantarana, nyaéta anu teu ngalampahkeun gawé-gawé anu kurang penting atawa anu kurang mangpaatna. Sanés kitu, Ustadz?

Situs Daily Mail (dailymail.co.uk) kungsi midangkeun hiji tulisan nu aya pakaitna jeung pangaruh goréng tina FB pikeun kaséhatan, utamana kaséhatan méntal. Dina artikel “How using Facebook could raise your risk of cancer” di Mail Online disebutkeun, situs jejaring sosial saperti Facebook éta ngabalukarkeun risiko nu gedé pikeun kaséhatan. Ditegeskeun, nyandu FB bisa nyababkeun lemahna ‘kekebalan’ badan, nurunkeun tingkat hormon, jeung fungsi urat nadi, ogé ngaruksak panampilan mental (impair mental performance). Leuwih jauhna, kacanduan FB ogé bisa ngaronjatkeun risiko katerap masalah kasehatan, saperti kanker, stroke, panyakit jantung, jeung pikun!

Kiwari kagiatan Facebooker mingkin mahabu. Maranéhna jaradi ”Jupe” wancahan tina ”Jurig Pesbuk”. Kuduna mah, umat Islam nu boga kamampuh, gura-giru nyieun tandingan pikeun éta situs FB, lain saukur ngancam atawa nu ngagunakeunna wungkul. Hayoh, saha anu mampuh? Wallahu a’lam. (http://www.romeltea.com).*  Haréwos Bojong/BD 363

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: