SHOLAWAT KA NABI

Ku Ust. Uu Suhendar

Sim kuring mindeng ngabandungan sabahagian kaum muslimin, maca sholawat téh aya anu dilagukeun, babarengan rampak sekar, aya ogé sholawat khusus. Patarosanana;
Naon dasar hukum maca sholawat, sarta lamun tiasa mah diserat téks dalilna sareng kumaha rédaksi anu aya réngkolna dina hadis.
Machfud Ali Banjarsari & Maman Ciamis

Waleran
1.Sholawat sacara harfiah mibanda harti ucapan nu ngeusi kahadéan. Lamun sholawat ti Alloh ka hambana disebut Rohmat atawa ridlo, lamun ti Malaikat ka hamba disebut Addu’a jeung Istighfar sarta lamun ti hamba ka kanjeng Nabi atawa ka Alloh disebut du’a. Ari anu jadi dasar hukum sholawat diantarana kaunggel dina QS Al-Ahzab : 56.
إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآأَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {56}

Satemena Alloh sareng Malikat sholawat ka kanjeng Nabi. Yeuh jalma-jalma anu ariman prak geura sholawat maranéh ka anjeuna, sarta ucapkeun salam ku salam anu hadé. Ayat di tadi, ngeusi pangajén ka kanjeng Nabi Muhammad Saw. Sholawat Alloh Swt, ka Nabi mibanda harti Alloh Swt maparin rohmat sareng ngariksa kasalametan Rosululloh Saw tina rupa-rupa gangguan jalma-jalma anu rék nagaganggu, sedengkeun sholawat Malikat ka kanjeng Nabi mangrupakeun du’a sareng mangméntakeun hampura ka Alloh Swt. Jalma-jalma anu iman digero sangkan sholawat ka Nabi, dina harti ngadu’akeun jeung miconto ka kanjeng Nabi. Di antara rédaksi sholawat anu dicontokeun ku Nabi ka
para sahabat, sakumaha anu kaunggel dina hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad jeung anu sanésna, sahabat Ka’ab bin ‘Ujrah kantos ngajelaskeun, nalika ayat di luhur turun aya hiji sahabat Nabi tumaros ka kanjeng Nabi : Ya Rosulalloh! Upami tata cara salam, abdi parantos terang, tapi kumaha cara maca sholawat ka Nabi? Rosululloh macakeun salawat:
اللّهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صَلَّيتَ على
إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بَارِكْ عَلى
مُحَمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ
إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد

Ya Alloh! Mugia Gusti maparin kasalametan ka kanjeng Nabi Muhammad sareng kulawargana anu nuturkeun anjeuna saperti Gusti parantos maparin kasalametan ka Nabi Ibrahim katut kulawargana. Satemena Gusti Maha Pinuji tur Maha Mulya. Ya Alloh! Mugia Gusti maparin barokah ka kanjeng Nabi Muhammad katut kulawargana saperti Gusti maparin barokah ka Nabi Ibrahim katut kulawargana. Satemena Gusti Maha Pinuji tur Maha Mulya.
Hadits anu ngarojong sholawat diantarana :
عن أبي هريرةَ رَضِي الله عنه أَنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ارْتَقَى المِنْبَرَ فقالَ: «آمِينَ آمين آمين»، فقيلَ له: يا
رسولَ الله ما كُنْتَ تصنعُ هَذَا، فقالَ: «قالَ لِي جَبْرَئِيلُ عليهِ
السلامُ رَغِمَ أَنفُ عَبْدٍ دَخَلَ عليهِ رمضانُ فلم يُغْفَرْ لَهُ،
فقلتُ: آمينَ، ثم قالَ: رَغِمَ أَنْفُ عبدٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلم
يُصَلِّ عليكَ، فقلتُ: آمينَ، ثم قالَ: رَغِمَ أنْفُ عبدٍ أَدْرعكَ
والدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فلم يُدْخَلَ الجنةَ فقلتُ: آمينَ». ح ر
البيهقي

Sahabat Abu Huraérah ra nyaritakeun, yén Rosululloh SAW naék kana mimbar bari terus maca: “Amin!, Amin!, Amin!. Kanjeng Nabi ditaros: “Ngahaminan saha ya Rosulalloh! Nya  Rosul ngadawuh: “Malaikat Jibril ngadawuh ka sim Kuring, kacida rugina jalma anu abus kana bulan Romadlon tapi dosana teu dihampura, kuring ngucapkeun ‘Amin’. Kacida rugina hiji jalma disebut ngaran kuring tapi teu ngadu’akeun ka kuring (maca sholawat), kuring ngucapkeun Amin. Kacida rugina jalma anu panggih jeung indung bapana atawa salah saurangna  tapi teu manjing abus ka sawarga, nya kuring ngucapkeun Amin.
HR Al-Baihaqi ti Abu Huraéroh.
2. Tradisi para ulama hadits nalika nulis kecap Muhammad sok dituturkeun ku sholawat ka Nabi anu rédaksina :” صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ ,  sedengkeun nalika nyebut sahabat sok dituturkeun ku du’a Rodiyallôhu ‘anhu atawa ‘anha minangka pangajén kana jasa sahabat anu geus nganepikeun hadits. Sarta nalika urang nyebut ngaran jalma mumin
anu geus maot saperti Ust Shidiq Amin almarhum jeung almarhumah lamun awéwé, atawa Allôhu yarham anu hartina mudah-mudahan Alloh maparin rohmat ka Mantena. Urang ogé dianjurkeun maca sholawat, nalika urang ngadéngé anu ngucapkeun Nabi Muhammad ku sholawat anu dicontokeun ku para sahabat sareng para ulama hadits Shollallôhu ‘alaihi wa sallam.
3. Hiwar teu acan mendakan katerangan yén maca sholawat téh kedah rampak sekar dibaca berjamaah, komo jeung dilagukeun mah. Maca sholawat mah sami waé sareng ngadu’a, da mémang eusi sholawat mah du’a ka kanjeng Nabi SAW. (Hiwar BD 258)**

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s