• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

BD EDISI SEPTEMBER 2007

Tisaprak mardika, umat Islam Indonesia geus ngabogaan pamarentahan sorangan. Hanjakal, umat Islam gagal ngagulkeun Islam jadi “ideologi negara”. Balukarna, geus 62 taun leuwih umat Islam hirup di nagara sekuler, anu teu ngajadikeun Islam minangka papagon hirup berbangsa jeung bernegara.

Kumaha hukumna hirup di nagara nu teu nanjeurkeun hukum Islam? “Dosa,” ceuk Syekh Al-Qorodhowi mah. “Dosa atawa kafir,” ceuk KH. Athian Ali M. Da’i mah. Atuh kudu kumaha umat Islam ayeuna teh? Rek katutuluyan hirup euyeub ku dosa?

Mangga aos BD Edisi September 2007. Oge aos Ambara KH Miftah Faridl ngeunaan “Adab ‘Amar Ma’ruf Nahyi Munkar”, Ambara KH Athian Ali “Nampik Syariat Islam: Dosa atawa Kafir”, Ambara HM Daud Gunawan “Ngarobah Kaayaan Umat Islam”, Ambara KH Bahrul Hayat “Makna Syukur: Ngaberdayakeun Potensi Nu Dipibanda”, jeung seratan sanesna….

Langganan hubungi Bagian Sirkulasi.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: